Home
Over E.S.A Milieu
Referenties
Adviesgebieden
Projecten
Contact

  

Geurstudie Thermphos vlissingen

E.S.A. doet een geurstudie om te kunnen bepalen welke mogelijke componenten van het sinterproces een bijdrage in geuremissie kunnen leveren.

 

ADM Europoort

ADM heeft E.S.A. gevraagd te adviseren in de optimalisatie van de waterbehandeling, een vetafvang gevolgd door het DAF proces.

Binnenkort zullen testen worden gedaan.

 

EPZ Borssele

EPZ vraagt E.S.A. als interim millieucoördinator te fungeren. Tevens is E.S.A. belast met de  rookgasontzwavelinginstallatie ( ROI) om een beter verwijderingrendement te krijgen. Bekeken zal worden of een nieuwe regelkring hierin een bijdrage kan leveren en kan leiden tot een betere bedrijfsvoering.

 

Geurproblematiek

E.S.A. is  bij vele bedrijven actief om ondersteuning te geven de geur problematiek aan te pakken.

Met name in de food sector is E.S.A. een begrip geworden. ESA adviseerde Tauw in de geur problematiek bij Provimi Rotterdam en Dalco Food Oss om tot de beste oplossing te komen. Ook andere ingenieursbureaus laten zich adviseren door E.S.A.

  

Unimills Zwijndrecht

E.S.A. adviseerd Unimills in zijn totale waterhuishouding. Momenteel loopt er een defosfatering pilottest om ortho fosfaat uit het afvalwater van de aerobe zuivering te verwijderen. Dit omdat de vergunning hiervoor een eis stelt aan de lozingnormen. E.S.A. doet het projectmanagement van de totale aanbesteding- en realisatie fase.

E.S.A.Projects verzorgt het beheer van de totale waterbehandeling, aerobe zuivering en defosfatering, en geeft opleiding aan operations.

  

Afvalverbranding Wijster 

Door de verwijdering van de kathalysator is de kans op dioxine emissie aanwezig. Normaliter zorgde de kathalysator, een bijkomend voordeel, voor dioxine reductie. E.S.A. heeft hier ADIOX geadviseerd i.s.m. het Zweedse Gotaverken Miljo.

 

Metallo chemie België

Metallo chemie is bezig zijn rookgasreniging te verbeteren. E.S.A. adviseert in het natte wasser proces  en vergelijkt de effecten, specifiek voor Metallo, van kalkdosering en natronloog dosering.

 

Afvalverbranding Charleroi België

Er dient nieuwe packing materiaal ( vullichamen) geplaatst te worden in de natte wassers. E.S.A. bekijkt het memory effect van dioxines en zal adviseren in het type packing materiaal.

 

Amercentrale Geertruidenberg

E.S.A. verzorgt voor derde jaar het e-mjv. 

 

N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland

De N.V. AZN heeft inmiddels de vierde verbrandingslijn inbedrijf genomen. E.S.A. heeft en geeft nog steeds ondersteuning aan het projectteam van de vierde lijn. Alle zaken op milieugebied zijn door E.S.A. Milieu  gescreend. Vanuit de screening is advies gegeven aan het projectteam. De meeste acties zijn door E.S.A. Milieu  verzorgd. In samenwerking met het projectteam is een melding gedaan bij bevoegd gezag, gemeente Moerdijk, in het kader van het gebruiksbesluit.

 


E.S.A. Milieu B.V.  |  E-mail.: esa-milieu@planet.nl Tel.: 06-51355860